ESHOP

košík je prázdný
Měna

Podlahové desky

Deska podlahová 109 Z

109Z

Cena: 256,52 Kč
Cena bez DPH: 212,00 Kč

Detail zboží

Deska zátěžová slzičková

102S

Cena: 650,98 Kč
Cena bez DPH: 538,00 Kč

Detail zboží

EXPO

105E

Cena: 613,47 Kč
Cena bez DPH: 507,00 Kč

Detail zboží

EXPO-děrovaná (díry 6x20 mm)

105ES

Cena: 661,87 Kč
Cena bez DPH: 547,00 Kč

Detail zboží

Interierová děrovaná podlahová deska (díry o 25 mm)

115A

Cena: 520,30 Kč
Cena bez DPH: 430,00 Kč

Detail zboží

Interierová hladká děrovaná (díry o 40 mm)

117A

Cena: 440,44 Kč
Cena bez DPH: 364,00 Kč

Detail zboží

Interierová hladká podlahová deska

117

Cena: 395,67 Kč
Cena bez DPH: 327,00 Kč

Detail zboží

Interierová podlahová deska

115

Cena: 473,11 Kč
Cena bez DPH: 391,00 Kč

Detail zboží

Interiérová podlahová deska – kuličková

124

Cena: 473,11 Kč
Cena bez DPH: 391,00 Kč

Detail zboží

Interierová podlahová deska – kuličková malá - vstřikovaná

123

Cena: 256,52 Kč
Cena bez DPH: 212,00 Kč

Detail zboží

Interierová – Kuličková malá

110

Zeptat se na cenu

Detail zboží

Interiérová-slzičková deska

115S-1

Cena: 473,11 Kč
Cena bez DPH: 391,00 Kč

Detail zboží

Kamínková malá

107

Cena: 256,52 Kč
Cena bez DPH: 212,00 Kč

Detail zboží

Kuličková hladká – Puzzle

121P

Cena: 529,98 Kč
Cena bez DPH: 438,00 Kč

Detail zboží

Nájezd nízký "nad"

261

Cena: 59,29 Kč
Cena bez DPH: 49,00 Kč

Detail zboží

Nájezd nízký "pod"

251

Cena: 59,29 Kč
Cena bez DPH: 49,00 Kč

Detail zboží

Nájezd vysoký "nad jen pro 102

262

Cena: 83,49 Kč
Cena bez DPH: 69,00 Kč

Detail zboží

Nájezd vysoký "nad" 104,105,106,113

263

Cena: 83,49 Kč
Cena bez DPH: 69,00 Kč

Detail zboží

Podlahové desky z plastu

 Typy podlahových desek

 

NESPRAŠUJÍCÍ PODLAHOVÉ POVRCHY SKLADŮ, PRŮMYSLOVÝCH I ZEMĚDĚLSKÝCH PROVOZŮ A JINÉ APLIKACE


Použití podlahových desek:

 • výrobní prostory
 • montážní haly
 • garáže pro osobní i nákladní automobily
 • sklady
 • výstavnictví
 • zemědělství

Výrobky se podle provozního zatížení pokládají na zpevněný podklad, například válcovaný štěrk, ale i přímo na urovnaný terén. S úspěchem se používají při renovacích starých betonových podlah a venkovních betonových ploch, ať při řešení jejich sprašování, opotřebení jejich povrchu nadměrným dopravním zatížením či atmosférickou erozí, obvykle se kladou na sucho. Jsou opatřeny spojovacími zámky a horkovzdušným svařováním s vkládanou šňůrou lze vytvořit bezspárovou podlahovou úpravu. Desky se snadno dělí a opracovávají elektrickým ručním nářadím.

podlahy

podlahy2


Deska univerzální
- průmysl - výrobní a skladovací haly
- zemědělství

Deska zátěžová
- průmysl
- zemědělství
podlahy3 podlahy4

Deska interiérová hladká
- průmysl
- zemědělství

Deska paddock
- jezdecké haly
- volné výběhy
- cesty k ustájení
podlahy5

Deska interiérová
- výstavnictví - vnitřní plochy
- kynologie, chov domácích zvířat
- provozy s menší zátěží

Aplikace:

 • dočasné zakrytí ledových ploch pro jiné využití, definitivní úprava průchodů pro pohyb na bruslích
 • dočasné zpevnění průchodů terénem při výstavách exponátů v exteriéru
 • krátkodobá, demontovatelná ochrana travnatých ploch pro pohyb mechanizmů při zatížení do 1,5 t na jednu poloosu, bez nároků na předchozí zpevnění běžně únosného terénu
 • krátkodobá, demontovatelná ochrana trávníků při soustředění osob na travnatých plochách hřišť a parků
 • zřízení dočasných demontovatelných příjezdů a parkovacích ploch pro osobní vozidla bez nároků na předchozí zpevnění terénu
 • dočasné, demontovatelné zpevnění průchodů a průjezdů terénem na staveništích
 • dočasné i trvalé vytvoření ploch a průchodů terénem v místech soustředění dobytka na pastvinách bez nároků na předchozí zpevnění terénu
 • definitivní protiskluzová podlahová úprava vhodná pro ustájení dobytka ve stájích a podlahová úprava výběhů pro dobytek při volném ustájení

Výrobky byly podrobeny zkouškám v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha v oblastech ekologie, protipožárním a protisklůzným vlastnostem. V oblasti ekologie desky splňují nařízení vlády České republiky č. 513/1992 Sb. ze dne 23.9.1992 o podrobnostech nakládání s odpady. Protipožární zkoušky byly provedeny a vyhodnoceny v souladu s ČSN 73 0802. Zatřídění dle ČSN 73 0862 odpovídá hmotám třídy B - nesnadno hořlavé. Proti skluzné vlastnosti byly ověřeny v souladu s ČSN 74 4507.
V r. 1995 byly schváleny Institutem pro testování a certifikaci, a.s., Zlín jako podlahoviny z recyklovatelného PVC.
Všechny desky mají standardní délku 1200 mm a šířku 800 mm.

Podrobnější informace o podlahových deskách naleznete v katalogu, který Vám na požádání zdarma zašleme.

Ceny jsou při odběru nad 100 ks, nebo po dohodě s manažerem prodeje.